Co jest na tej stronie?

sadyba@sadyba.com.pl

Nasze strony internetowe służą nie tylko propagowaniu idei tworzenia Albumów szkolnych. Są również platformą współpracy przy redagowaniu Albumów.


Szkoła, która podpisze umowę o tworzenie Albumu otrzymuje (login i hasło) dostęp do tej części stron, w której można wprowadzać wszystkie informacje, dane i zdjęcia potrzebne do stworzenia Albumu.


Ta część stron jest podzielona na części odpowiadające rozdziałom Albumu i pozwala na łatwe kontrolowanie kompletności informacji wpisywanych przez uczniów. Uczniowie mogą redagować Album na lekcjach informatyki, zajęciach plastycznych, czy nawet z domu poprzez Internet.


Automatycznie wykonywane podsumowanie zawartości albumu powie osobie/nauczycielowi nadzorującemu redagowanie Albumu ile informacji i do jakich rozdziałów już wprowadzono. Dzięki temu praca wykonywana przez wiele osób jednocześnie nie będzie dla nikogo uciążliwa.© Copyright 2003 Oficyna Wydawnicza Sadyba